Klimatim
Airconditioning Warmtepompen Ventilatie Zonne-energie Referenties

Grond / Water

Grond / water warmtepompen halen hun warmte uit de bodem . Dit kan via een captatienet horizontaal onder het grondoppervlak of verticaal via grondsondes. Het primair circuit is dus een gesloten leidingnetwerk. Bij het captatienet worden er verschillende circuits van leidingen onder het grondoppervlak ingegraven. Dit heeft tot gevolg dat er ingrijpende graafwerken aan te pas komen en dat men dient te beschikken over een vrij groot tuinoppervlak. Bij de verticale sondes zal men diepteboringen uitvoeren . Deze boringen worden uitgevoerd door een gespecialiseerde boorfirma en worden berekend aan de hand van de specificaties van de warmtepomp. Voorafgaand aan deze diepteboringen wordt een grondig onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de grond op de plaats waar er dient geboord te worden.

Grond / water warmtepompen halen gemiddeld betere resultaten naar rendement in verhouding tot de lucht / water warmtepomp , maar hebben als nadeel dat de installatiekost duurder wordt door de boringen of het aanleggen van het captatienet. Verder is niet iedere ligging geschikt voor het boren en plaatsen van sondes. Een goede voorstudie van de grondkwaliteit en een juiste dimensionering van de warmtepomp zijn hierbij zeer belangrijk. Klimatim kan u hier een professioneel en eerlijk advies in geven.

Afbeeldingen

Er zijn geen afbeeldingen toegevoegd.
Home
Over Klimatim
Referenties
Gratis prijsofferte
Contact
Airconditioning
Warmtepompen
Ventilatie
Zonne-energie
Copyright 2006 Klimatim.
Alle rechten voorbehouden.
Project by Webenhost
Mitsubishi Electric Diamond Partner     Mitsubishi Electric